Les 5

Slides

Leerdoelen

  • Weer tabellen koppelen
  • Nu kan een tabel twee keer gekoppeld worden.

Instructies voor de leerkracht

In deze les wordt het normaliseren nog iets complexer omdat 1 tabel (teams en metrostation) twee keer voorkomt in de data. Ook hier zijn de in te leveren documenten zijn deze keer Excelsheets, die zullen lln dus ergens moeten uploaden of naar je mailen
De extra opdrachten van les 4 kunnen hier ook nog ingezet worden.
Last modified 2yr ago