Module 3.2 - Databases

Instructie voor de leerkracht

Het idee van deze module is dat leerlingen kennis maken met databases en de daarbij behorende programmeertaal SQL. Het kan heel nuttig zijn om leerlingen extra te laten oefenen met CodeAcademy.

In deze module bouwen we sterk voort op module 3.1, we gebruiken bijvoorbeeld dezelfde datasets en opdrachten. Dat is bewust zo gedaan zodat leerlingen niet veel meer over de context hoeven na te denken en zich volledig kunnen concentreren op de SQL commando's.

Doelen van deze module

Meer oefenen met bekende concepten:

  • SQL commando's (SELECT, FROM, WHERE, INSERT, UPDATE, DELETE)

  • Het combineren van SQL and Python

Slides

Alle slides voor deze module staan hier bij elkaar.

Last updated