Module 3.2 - Databases

Het idee van deze module is dat leerlingen kennis maken met databases en de daarbij behorende programmeertaal SQL. Het kan heel nuttig zijn om leerlingen extra te laten oefenen met CodeAcademy.
In deze module bouwen we sterk voort op module 3.1, we gebruiken bijvoorbeeld dezelfde datasets en opdrachten. Dat is bewust zo gedaan zodat leerlingen niet veel meer over de context hoeven na te denken en zich volledig kunnen concentreren op de SQL commando's.

Meer oefenen met bekende concepten:
  • SQL commando's (SELECT, FROM, WHERE, INSERT, UPDATE, DELETE)
  • Het combineren van SQL and Python

Alle slides voor deze module staan hier bij elkaar.
Last modified 6mo ago
Copy link
On this page
Instructie voor de leerkracht
Doelen van deze module
Slides