Les 1

Slides

Leerdoelen

  • Kennismaken met SQL
  • select * en select meerdere kolommen
  • Commentaar gebruiken in SQL met --

Instructies voor de leerkracht

Deze les maakt de start met databases in SQL. Het bouwt verder op wat leerlingen al weten uit Module 1 van Jaar 3, in de les trekken we veel parallellen met Excel en Python.