Les 2

Slides

​Module Database, les 2​

Leerdoelen

  • Berekeningen in SQL: avg

  • WHERE

Instructies voor de leerkracht

Deze les maakt legt berekeningen in SQL uit aan de hand van het voorbeeld van gemiddelden, zoals in Excel. Ook de WHERE wordt in die context uitgelegd.

Last updated