Les 8

Slides

Leerdoelen

  • Python & SQL samen gebruiken
  • Antwoorden van een SELECT query verwerken in Python
  • Introductie bedrijfsopdracht

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen hoe ze SQL en Python kunnen combineren voor een SELECT query die een resultaat oplevert. Ook leggen we de afsluitende opdracht van deze module nogmaals uit.
Last modified 6d ago