Les 8b

Opdracht 1) SELECT in Python
Je gaat nu, net als in de slides, bij iedere keer dat er een nieuw persoon wordt ingevoerd de hele database printen.
Gebruik hiervoor je resultaat van les 7b opdracht 1.
Opdracht 2) Een betere user experience
Nu krijgt de gebruiker steeds maar weer die hele tabel in beeld. Dat wil die misschien helemaal niet!
We gaan de gebruiker dus de keuze geven, wil hij invoeren of zien wat er in de database zit?
Gebruik je code van opdracht 1
Opdracht 3) PyGame & invoeren (X)
Maak nu een mooie 'user interface' in PyGame waarin de data kan worden ingevoerd. Maak bijv:
  • een knop "Invoeren"
  • een knop "Aanpassen"
  • een knop "Laat alle data zien"
Schrijf dan bijbehorende queries. Je mag de queries laten zien met print, of, extra moeilijk op het PyGame scherm zelf met een blit.