Les 1

Slides

Woordenapp, les 1

Leerdoelen

  • Dictionaries gebruiken

  • Een csv-bestand inlezen en uitlezen als dictionary

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen een csv-bestand openen met een csv-reader dat ook headers heeft.

Ik zou aanraden om eerst het eerste stuk van de les over dictionaries uit te leggen, dan lln opdracht 1 en 2 te laten doen en dan pas het csv inlezen te behandelen omdat dat toch best ingewikkeld is en het handig is als ze de dicntionaries dan al eens gezien hebben.

Het eindproduct van opdracht 4 is ongeveer dit programma. Daaraan werken lln volgende les weer verder.

Last updated