Les 3

Slides

Nog geen slides beschikbaar

Leerdoelen

  • Herhalen van:

    • het maken van een functie om code te organiseren

Instructies voor de leerkracht

In deze les verfijnen leerlingen het selectiegedeelte van het programma door te kijken of een woord al eerder gepresenteerd is aan de gebruiker. Ook ruimen ze de code op met een functie.

Het eindproduct van deze les is ongeveer dit programma. Daaraan werken lln volgende les weer verder.

Last updated