Les 8

Slides

Nog geen slides beschikbaar

Leerdoelen

  • Zelf ideeën bedenken en uitwerken voor de app

  • Herhaling van PyGame code voor interactie

Instructies voor de leerkracht

In deze les gaan de leerlingen hun programma verder verfraaien met bijv. extra functies of een beginscherm in PyGame.

Last updated