Les 1

Slides

Arduino, les 1

Leerdoelen

  • Een electrische schakeling maken

Instructies voor de leerkracht

In deze les leren leerlingen een schematisch overzicht van een schakeling lezen en maken. Het maken van een schakeling is een hoop gepriegel om het iets eenvoudiger te maken hier wat tips:

  • Geef aan dat de draadjes ('jumper wires') voldoende diep in het breadboard gestoken moeten worden. Anders maakt deze geen contact en werkt de schakeling niet

  • Het vinden van de juiste kleurcode op de weerstanden ('resistors') is lastig, ook voor mensen die niet kleurenblind zijn. Het kan helpen om van tevoren de juiste weerstand klaar te leggen zodat de leerlingen weten naar wat ze moeten zoeken. Bladzijde 41 van het boek geeft hier meer informatie over.

  • De push-buttons maken vaak net geen contact met het breadboard terwijl het lijkt alsof ze er goed in zitten. De schakeling werkt dan niet terwijl alles verder goed is. Hiervoor kan je aparte pinnen ('male header pins') gebruiken. Stop deze pinnen op het breadboard in dezelfde gaatjes als de push button, op deze manier weet je zeker dat er verbinding wordt gemaakt. Bladzijde 8 van het boek laat zien welk onderdeel dit is.

Last updated