Les 2b

Opdracht 1) Maak een spaceship

Maak het circuit met led lampjes en een knop om een spaceship te maken (zie boek bldzd 34)

Opdracht 2) Installeer de Arduino IDE

Zie presentatie

Opdracht 3) Programmeer je Arduino

Schrijf de code om je spaceship circuit van opdracht 1 aan te sturen. Stuur de code naar de Arduino en check of deze werkt. Dit is uitgelegd in het boek bldzd 36 t/m 40.

Opdracht 4) Spice up your shapeship

Vouw het bijgeleverde karton en plaats dit over je circuit zodat je een echt spaceship hebt.

Opdracht 5) Leg uit

Leg in eigen woorden uit:

  • Wat doen de loop() en de setup() functies?

  • Wat doet de pinMode() functie?

  • Welke input geef je mee aan de functie digitalWrite()?

  • Welke output geeft de functie digitalRead()?

Opdracht 6) Initialise

Zorg ervoor dat alle led lampen 1 keer knipperen als je de code van de computer naar de Arduino stuurt.

Opdracht 7) Langzaam spaceship

Zorg ervoor dat alles 10 keer zo langzaam gaat. Dus 1x knipperen duurt 10 keer zo lang dan eerst.

Opdracht 8) Serie schakelen en Lampje toevoegen

Voeg een extra lampje toe en een tweede knop. maar zorg dat de knoppen in serie zijn geschakeld.

Opdracht 9) Geel! (X)

Vervang één van de rode led lampen door een gele. Bedenk zelf wanneer deze moet knipperen.

Opdracht 10) Fantasie (X)

Bedenk zelf iets om je schip uit te breiden. Dit kan zowel door het toevoegen van onderdelen aan je circuit als door het aanpassen van de code.

Last updated