Les 5

Slides

Arduino, les 5

Leerdoelen

  • een potentiometer en een servo toevoegen aan een schakeling

  • capacitors gebruiken om een constante spanning op de schakeling te houden

  • een library gebruiken in je code

Instructies voor de leerkracht

Tips:

  • Bekijk via de Serial Monitor of de potentiometer werkt.

  • Let bij het aansluiten van de servo op de juiste kleur draden. De witte draad moet naar een digitale PWM pin.

Last updated